Praktyczny kurs GIT dla zielonych cz. 2 – Najważniejsze komendy

Tym razem przeczytacie o najpopularniejszych serwisach oferujących repozytoria zdalne, tworzeniu repozytoriów lokalnych, wykonywaniu commitów, merge’ów i synchronizowaniu repozytoriów. Wszystko na praktycznych przykładach. Przed przystąpieniem do tej części, zalecam zrozumienie ogólnej zasady działania Git’a i podstawowych określeń opisanych w części pierwszej kursu.

Czytaj więcej